štúdio konečná – tu sa robí!

Štúdio Konečná bolo malé "rodinné" štúdio, s tvorivou atmosférou a príjemným prostredím v centre industrialného výkvetu.

Dočasne mimo pevádzky z dôvodu zbúrania Cvernovky. Hľadanie vhodnej adresy.


Martin "Škrupo" Škorupa tel: 0903 939 620
http://www.facebook.com/Skrupo